Najbliższa Ci ideologia to: Pinochetyzm (kapitalizm dyktatorski)

Oto Twoje wyniki:

Wolność gospodarcza: 92
więcej od 95.1% uczestników testu

Tradycjonalizm:-20
więcej od 16.3% uczestników testu

Wolności obywatelskie:65
więcej od 95.5% uczestników testu

Najbliższa Ci ideologia to: Pinochetyzm (kapitalizm dyktatorski)Ciężko znaleźć krótkie określenie na ustrój, wprowadzony w Chile w latach 1973-1990 przez Augusto Pinocheta Ugarte. Zakłada on władzę dyktatorską (junta wojskowa), uwolnienie rynku (poszanowanie własności prywatnej, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, niskie podatki) oraz poszanowanie tradycji i dobre stosunki z Kościołem.

Cytat: Recepta generała Pinocheta jednocześnie szanuje naukę ekonomii, jak i naukę społeczną Kościoła, czyli chrześcijańskie wymagania moralne odnośnie życia gospodarczego i społecznego i tym różni się od innych ?cudów? gospodarczych współczesnych… – x. Michał Poradowski

Jak widać, nie zmieniło mi się:, to wyniki sprzed dwóch lat: Najbliższa Ci ideologia to: Pinochetyzm (kapitalizm dyktatorski)

A jak Ty go rozwiążesz? Test Polityczny

Najbliższa Ci ideologia to: Pinochetyzm (kapitalizm dyktatorski)

Za ^smokku zrobiłem sobie również Test Polityczny

Moje wyniki:

Wolność gospodarcza: 93
więcej od 95.8% uczestników testu

Tradycjonalizm: -37
więcej od 6.4% uczestników testu

Wolności obywatelskie: 81
więcej od 98.9% uczestników testu

Najbliższa Ci ideologia to: Pinochetyzm (kapitalizm dyktatorski)

I ponieważ test nie daje odnośnika do wyników przyklejam opis:

Ciężko znaleźć krótkie określenie na ustrój, wprowadzony w Chile w latach 1973-1990 przez Augusto Pinocheta Ugarte. Zakłada on władzę dyktatorską (junta wojskowa), uwolnienie rynku (poszanowanie własności prywatnej, prywatyzację przedsiębiorstw państwowych, niskie podatki) oraz poszanowanie tradycji i dobre stosunki z Kościołem.

Cytat:Recepta generała Pinocheta jednocześnie szanuje naukę ekonomii, jak i naukę społeczną Kościoła, czyli chrześcijańskie wymagania moralne odnośnie życia gospodarczego i społecznego i tym różni się od innych ?cudów? gospodarczych współczesnych… – x. Michał Poradowski