Wyprawa dzieci ze szkoły do babci

Pierwszy raz moje dzieci samodzielnie przebyły drogę szkoła -> babcia. Skorzystały po drodze z autobusu i tramwaju.

Czas płynie.